Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2018

baeven
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaostatni ostatni
baeven
4579 df2a 500
Tatrzański Park Narodowy
Reposted fromkrzysk krzysk viacorvax corvax
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
baeven
7572 12cb 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
baeven
7798 1349
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix

July 16 2018

baeven
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
baeven
2731 10e7 500
Reposted frommyowncosmos myowncosmos viaLuukka Luukka
baeven
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling viaLuukka Luukka
baeven
4594 040a 500
Reposted frompiehus piehus viacygi-chan cygi-chan
baeven
6510 6f1e 500
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viamalinowychrusniak malinowychrusniak
baeven
7483 e8de
Reposted fromczinok czinok viaLuukka Luukka
baeven
1434 955f 500
Reposted fromzciach zciach viaLuukka Luukka

June 12 2018

baeven
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaLuukka Luukka
baeven

June 05 2018

2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viagregorczykm gregorczykm
baeven
baeven
Reposted fromFlau Flau viaBabson Babson
baeven
5797 6941
Reposted fromhagall hagall viamalinowychrusniak malinowychrusniak

May 29 2018

baeven
1293 3145 500
Reposted fromLuna- Luna- viaspizowyratler spizowyratler
baeven
7797 8900 500
Reposted fromtgs tgs viadotmariusz dotmariusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...