Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

baeven
9402 6c3e 500
Reposted fromheroes heroes viabigevilgrin00 bigevilgrin00
baeven
9685 703e
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viasarazation sarazation
baeven
#512
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viatishka tishka
Ja lubię literaturę, bo dla mnie jest tam więcej życia niż w moim własnym.
— Witkiewicz, Nienasycenie (via enola-gay)
baeven
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
baeven
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagoszko goszko
7150 a931 500

therandomninjakitty:

I am 50% bitter and 100% salt

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viairmelin irmelin
baeven
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viapetro petro
baeven
Reposted fromworst-case worst-case viaLuukka Luukka
baeven
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viascorpix scorpix
baeven
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viaLuukka Luukka
baeven
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
baeven
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaLuukka Luukka
baeven
8735 2036 500
:(
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaLuukka Luukka
baeven
1230 03ab
9457 524a
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viaLuukka Luukka
baeven
1059 9da5

rickmoony:

newcrunchyp0rnflakes:

Well… the rains gotta stop somewhere

Oh my god, someone has footage of it! I remember one time my dad, lil brother, and I were leaving a Ryan’s. We were waiting for a chance to hop onto the road and in the distance we just saw everything turn grey. We saw it come closer and closer and come to find out it was rain!

It was just a wall of rain - the end of the rain, really. I’ve never seen it again, but it’s so cool to see footage of the edge of rain!

Reposted frommarvinetta marvinetta viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl