Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

0340 6199

memehumor:

He’s a shadow

2861 cb22 500

therunnersam:

Apparently this guy was at his mother in law’s house and they were all going through photo albums and he sees he photobombed his wife 11 years before they even met. I fucking love this.

baeven
3827 7261
#15
5151 269e 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaister ister
7781 50db
Reposted fromakanes akanes viaciarka ciarka
baeven
8946 28f9 500
Reposted fromtfu tfu viappiotrus ppiotrus
baeven
5032 1856 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaLuukka Luukka
baeven
> szerszeń wpada do pokoju
> dowiedz się, że szerszenie widzą w podczerwieni
> przesyłacie sobie piosenki
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaLuukka Luukka
6836 b005
Reposted fromsunlight sunlight viagazda gazda
baeven
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viat-e-x-t t-e-x-t
baeven
Jakoś, nie wiem czemu, ciągnie mnie do ludzi z bagażem, którzy coś przeszli, których trzeba by naprawić.
— dobby
Reposted fromdobby dobby
baeven
4997 81a0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLuukka Luukka
baeven
8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
baeven
"Jestem tak zakochana w literaturze, że muszę bardzo uważać, żebyśmy nie zostały tylko we dwie, ja i literatura. Żebym nie zamknęła się w mieszkaniu i żyła tylko życiem postaci literackich. Wiem, że nie po to mam ciało i zmysły, żeby korzystać tylko z jednego kanału życia - czytania - ale ta pokusa jest dla mnie gigantyczna! Już dawno zauważyłam, że tak jak niektórzy ludzie zajadają stres czekoladą, ja zajadam go literaturą. Wracam do domu zdenerwowana, rozglądam się po księgozbiorze, tak jak inni po kuchni. Zanurzam się w czyjejś historii - i to mnie uspokaja, mówi mi: 'Jest inny świat, nie tylko ten, który cię teraz wybił z twojego wewnętrznego pionu, weź ten drugi świat, nakarm się nim'. Wiem, że muszę uważać na tę moją żarłoczność".
— Małgorzata Sikorska-Miszczuk
Reposted frommerkaba merkaba viaostatni ostatni

May 10 2018

baeven

Le Palais de Versailles

Reposted fromtwice twice viaslowianecznik slowianecznik
baeven
baeven
6227 1ea5 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viadzony dzony
baeven
3762 1a52
Reposted fromGIFer GIFer viamy-anxieties my-anxieties
baeven
Reposted fromgruetze gruetze viadianazet dianazet
baeven
0623 fa1a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl